privacyverklaring

Algemeen

Dit is de Privacyverklaring die van toepassing is op de Vriendenpas, een initiatief van Brennels B.V., mede handelende onder de naam Netl, kantoorhoudende te (8317 RD) Kraggenburg aan de Leemringweg 19, met KvK-nummer: 39091088 en bereikbaar viahttp://www.netl.nl/contact/;
Door met deze verklaring akkoord te gaan, geeft u aan Netl toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring;
De Privacyverklaring geldt in aanvulling op de Huisregels, te vinden via: http://www.netl.nl/contact/info/huisregels/.
Deze Privacyverklaring geldt vanaf 28 januari 2015
Identiteit verantwoordelijke: Netl

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het aanvragen van een Vriendenpas is Brennels B.V., handelend onder de naam Netl;
Netl is gevestigd aan de Leemringweg 19 in Kraggenburg en is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 39091088. De contactgegevens van Netl vind u hier: http://www.netl.nl/contact/.

Uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze Privacyverklaring geeft u aan Netl toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwerken voor de volgende algemene doeleinden:
Het aanmaken van de Vriendenpas;
Opname in de klantadministratie van Netl;
Aanmelding voor de nieuwsbrief van Netl.
Door akkoord te gaan met de Privacyverklaring gaat u ook akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals meer in detail is uitgelegd in het volgende hoofdstuk.

Uw persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking
Verplichte gegevens
Om de Vriendenpas mogelijk te maken, dient u de volgende – verplichte – gegevens aan Netl te verstrekken:
E-mailadres: via uw e-mailadres kan Netl contact met u opnemen, bijvoorbeeld in verband met de bevestiging van uw bestelling van de Vriendenpas. Per e-mail ontvangt u ook de elektronische nieuwsbrief, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de product- en dienstverlening van Netl. U kunt zich altijd afmelden voor deze nieuwsbrief;
Voor- en achternaam: hiermee kan Netl u correct aanschrijven en als klant administreren;
Straat, postcode en plaats: met behulp van deze gegevens kan Netl per brief aanschrijven. Ook zijn deze gegevens benodigd voor Netl’s klantadministratie;
Geboortedatum: met behulp van uw geboortedatum kan worden gecontroleerd of u de juiste persoon bent, in aanvulling op de andere gegevens die u heeft verstrekt;
Geslacht: dit gegeven is benodigd om u correct te kunnen aanschrijven en op te nemen in Netl’s klantadministratie.
Aanvullend gebruik van de verplichte gegevens
De verplichte gegevens worden daarnaast gebruikt om inzage te verkrijgen in de opbouw van Netl’s klantenbestand. Zo gebruikt Netl de verstrekte gegevens om na te gaan waar haar klanten vandaan komen;
Ook kan Netl op basis van de gegevens nagaan wat de gemiddelde leeftijd van haar klanten is evenals de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.
Optionele gegevens
Optioneel kunt u aan Netl uw foto verstrekken.
Als u de Vriendenpas komt ophalen kan – met uw toestemming – een foto van u worden gemaakt. Deze foto wordt op de Vriendenpas geplaatst;
De pasfoto benadrukt dat de Vriendenpas ook echt van u is. Zo kunnen de medewerkers van Netl met een blik op de Vriendenpas direct zien dat deze pas aan u toebehoort.
Verplichte en optionele gegevens bij bestelling Vriendenpas voor een ander persoon
U kunt ook voor andere personen een Vriendenpas bestellen.
In dat geval verstrekt u de volgende verplichte informatie: voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht (aanhef);
Optioneel kunt u het e-mailadres opgeven van degene waarvoor u een Vriendenpas bestelt;
De gegevens over de andere persoon die u aan Netl verstrekt, worden voor dezelfde doeleinden verwerkt als voor uw eigen persoonsgegevens.
Bewaartermijn van uw gegevens
De persoonsgegevens die u aan Netl verstrekt worden bewaard zolang u klant bent bij Netl. Dit betekent dat als u aangeeft geen klant meer te willen zijn, Netl uw persoonsgegevens dan niet meer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren. Uw gegevens zijn dan geen “persoonsgegevens” meer;
Netl is verplicht zich te houden aan wettelijke bewaarplichten, bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht. U begrijpt dat in die gevallen (delen van) uw persoonsgegevens worden bewaard – ook als u geen klant meer bent bij Netl.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

Netl heeft de hosting van haar website – en daarmee de gegevens die u invoert via deze website – uitbesteed aan het hostingbedrijf Solcon Internetdiensten N.V. te Dronten, geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 39071501. Dit bedrijf verwerkt mede uw persoonsgegevens.
Daarnaast worden uw gegevens door Netl verwerkt om een Vriendenpas aan te kunnen maken. Deze verwerking wordt uitgevoerd door medewerkers van Netl en gebeurt binnen de onderneming van Netl.

Uw rechten en vragen over deze privacyverklaring

Met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens heeft u – op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens – een recht om aan Netl een verzoek te doen tot: inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens;
Netl kan voor uw verzoek tot inzage een kostenvergoeding verlangen die maximaal € 5 bedraagt.
Een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u doen door Netl een bericht te sturen via: http://www.netl.nl/contact/.

Overige gegevensverwerking (bezoekgegevens m.b.v. Google Analytics)

Netl gebruikt op haar website Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers omgaan met de website. Lees hier de beveiligings- en privacyprincipes die Google hierbij hanteert: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
Daarnaast beschrijft het privacybeleid van Google meer in detail hoe welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden en hoe Google die gegevens gebruikt, zie: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.
Als u niet wilt dat Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren – klik hier:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Daarnaast kunt u ervoor kiezen de door Netl gevraagde toestemming te weigeren.

Beveiliging

Netl legt technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Daarnaast is het hostingbedrijf Solcon – die Netl’s website faciliteert – ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Dit is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Voor meer informatie over Solcon en de beveiliging van gegevens, lees: http://www.solcon.nl/blog/iso-norm-waarborgt-uw-gegevens142

Melding bij het CBP

Netl heeft de gegevensverwerking gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te Den Haag, onder meldingsnummer: 1584207