XXXL info Blue Zone

Op deze plek delen we meer informatie over de Blue Zone. Op je gezondheid en op de toekomst!

Met de succesfactoren van de Blue Zones in het achterhoofd beschrijft dit boek hoe we iedereen een gezonde uitgangspositie kunnen geven voor een lang en gelukkig leven. In ons land heeft niet iedereen het even goed. Miljoenen mensen worstelen met hun werk, inkomen, schulden, huisvesting en gezondheid. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen arm en rijk is gemiddeld 15 jaar. Aan hun lot overgelaten burgers zijn een gewillige prooi voor nationalisten.
Een fraaier perspectief bieden de Blue Zones: gebieden in de wereld waar mensen in goede gezondheid opvallend oud worden. Het Land van Goed naar Beter wil inspireren en bijdragen aan het debat over de toekomst van Nederland. Bob Crébas (1951) is mede -oprichter van Netl de Wildste Tuin. Hij schrijft ongebonden en onbevangen vanuit zijn achtergrond als bijstandtrekker, werknemer, ondernemer en Marktplaats.nl miljonair. Crébas groeide op als boerenzoon in Bant, Noordoostpolder. Hij is getrouwd met Carla Wobma. Ze hebben twee zonen en zes kleinkinderen. Het boek is uitgebracht door Water, de uitgeverij van psychiater Bram Bakker. Website: www.bobcrebas.nl
Blue zone het geheim van langer en gezonder leven
en andere Boekentips
Koolhydraatvelden

Minituintje van Jelle
Modder goed voor meisjes
Smaak te pakken? Doe mee!

Artikel: This Is Your Brain on Nature
When we get closer to nature—be it untouched wilderness or a backyard tree—we do our overstressed brains a favor.
Impact van drie dagen De Wildste Tuin (Engelstalig)